อัลบั้มภาพ "ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2561 )
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561