กิจกรรม
กิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" เนื่องในโอกาสวาระครบ 50 ปี แพทยสภา
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
กิจกรรม  ร่วมงานร้อยดวงใจ ชาวพังงา ต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรม ร่วมงานร้อยดวงใจ ชาวพังงา ต้านภัยยาเสพติด