ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากแดด ประจำปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ 90 - 103 ปี
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
กิจกรรมศิษย์น้อมบูชาครู
ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day
ร่วมทำความสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day