อัลบั้มภาพ : โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561