องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
85 คน
เมื่อวาน :
328 คน
เดือนนี้ :
3,466 คน
เดือนที่แล้ว :
4,131 คน
ปีนี้ :
15,526 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
15,526 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.82.73.21
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
   

         ประชากรในตำบลตากแดด  มีการประกอบอาชีพสองอย่างควบคู่กันมากกว่าประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว  โดยประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมควบคู่กัน  ซึ่งอาชีพหลักของประชากรในตำบล  ได้แก่ การเกษตรกรรรม  เช่น  การกสิกรรม  การเลี้ยงสัตว์  และการประมง  ซึ่งการกสิกรรมในตำบลนั้น  ส่วนใหญ่เป็น การปลูกผลไม้  ไม้ยืนต้น  ได้แก่  ยางพารา  เงาะ ทุเรียน  มังคุด  สะตอ  ปาล์ม  และมะพร้าว  ผลผลิตที่ได้ส่วน ใหญ่จะนำมาบริโภคภายในครัวเรือนที่เหลือจึงนำออกขาย  การเลี้ยงสัตว์เป็นการเลี้ยงภายในครัวเรือน  มีปริมาณสัตว์ เลี้ยงไม่มากนัก  ได้แก่การรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงาน ภายในตำบล  และตำบลใกล้เคียง  และอีกลักษณะหนึ่งเป็นการรับจ้างแรงงานในงานประมงในตำบล  หรืออำเภอใกล้เคียง

 
     
   
main
     
   

m1m2