องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 : www.takdaet.go.th
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
สายตรงสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
วันนี้ :
85 คน
เมื่อวาน :
328 คน
เดือนนี้ :
3,466 คน
เดือนที่แล้ว :
4,131 คน
ปีนี้ :
15,526 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
15,526 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.82.73.21
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
 
 
 
 
 
  ตำบลตากแดด มีประชากรทั้งสิ้น  3,375 คน   แยกเป็นชาย  1,686  คน  หญิง 1,689 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  60 คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  829  ครัวเรือน   จำนวนครอบครัว 876     ครอบครัว 

            สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำลอด และสวนนก มีศูนย์การศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตากแดด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพประจำตำบล และที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม ประมารณร้อยละ 10 โดยมีสถาบันทางศาสนา 3 แห่ง ได้แก่ วัดธัญญเขต มัสยิดบ้านในหงบ และศาลเจ้า ในด้านสาธารณสุขมีสถานที่อนามัยตำบลตากแดด 1 แห่ง มีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในตำบล รวมทั้งสิ้นประมาณ 24,688 ไร่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3,255 ไร่